top of page

Міністерство культури приймає заявки на обрання до Наглядової ради культурного фонду


Український культурний фонд

З метою участі в процедурі обрання відповідної частини складу Наглядової ради Фонду Міністерство культури України оголошує про початок прийому документів з 11 липня по 11 вересня 2017 року від закладів культури та громадських об’єднань.

На адресу електронної пошти: ucf@mincult.gov.ua потрібно надіслати документи, підписані електронним цифровим підписом керівника:

  • заяву кандидата з повідомленням про відсутність визначених у цьому Положенні обмежень щодо обрання до складу Наглядової ради Фонду (зразок додається);

  • рішення закладу культури чи громадського об’єднання про висування кандидата на обрання до складу Наглядової ради Фонду (зразок додається);

  • біографічну довідку кандидата (форма додається);

  • письмову згоду кандидата на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, а також на оприлюднення копій документів, зазначених в абзацах другому, четвертому та сьомому цього пункту (зразок додається);

  • відомості про місцезнаходження, адресу електронної пошти та номер контактного телефону закладу культури чи громадського об’єднання, контактну інформацію кандидата.

Для участі в процедурі обрання відповідної частини складу Наглядової ради Фонду заклади культури та громадські об’єднання можуть також подавати документи, що підтверджують професійний досвід, досвід управлінської діяльності у сфері культури, знання та досягнення кандидата.

Відповідно до законодавства заклад культури чи громадське об’єднання, що зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України, можуть подати до складу Наглядової ради Фонду лише одну кандидатуру.

Детальніше про процедуру подачі документів можна дізнатися на сайті Міністерства культури України.

Основними завданнями Фонду є:

сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту; експертний відбір,

фінансування та моніторинг виконання проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Фонду;

стимулювання розроблення інноваційних проектів;

підтримка реалізації міжнародних проектів;

сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання;

підтримка мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців;

популяризація української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі;

підтримка культурних проектів української діаспори;

підтримка міжнародних та вітчизняних кінематографічних програм, міжнародних та вітчизняних кінофестивалів, кіноринків, інших заходів у сфері кіно і телебачення;

задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном;

підтримка культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва.

Органами управління Українського культурного фонду є Наглядова рада Українського культурного фонду.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про Український культурний фонд на Міністерство культури України покладено завдання щодо обрання до складу Наглядової ради Фонду представників закладів культури та громадських об’єднань шляхом проведення рейтингового інтернет-голосування у порядку, встановленим Законом та Положенням про Український культурний фонд.

Закон України «Про Український культурний фонд» набув чинності у 2017 році.

По завершенню прийому заявок Мінкультури проведе рейтингове-інтернет голосування щодо обрання відповідної частини складу Наглядової ради Фонду. Інформація про результати голосування буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства.

Джерело: "Читомо"

Соціальні мережі
bottom of page