Мінкульт приймає пропозиції видавців щодо поповнення фондів публічних бібліотек


видавці бібліотеки

До розгляду приймаються пропозиції щодо відбору книг (у тому числі для дітей та юнацтва), виданих протягом 2015 – 2017 років, і які за цільовим призначенням належать до науково-популярних, довідкових, літературно-художніх чи громадсько-політичних, повідомляє прес-служба Міністерства культури.

Пропозиції приймаються від суб’єктів видавничої справи, внесених до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

Видавці до Міністерства культури України подають:

  • лист-подання на ім’я Міністра культури України, підписаний повноважним представником;

  • перелік україномовних книг, що пропонуються для поповнення фондів публічних бібліотек, за формою згідно з додатком;

  • розрахунок ціни пропозиції (ціна повинна включати вартість україномовних книг та вартість витрат на доставку україномовних книг до обласних центрів (у тому числі до Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій) та міста Києва), засвідчений підписом повноважного представника та печаткою видавця;

  • по одному примірнику кожної україномовної книги, яка пропонується для відбору.

Крім цього, надаються завірені в установленому порядку копії:

  • документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори, запропоновані для відбору;

  • свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;

  • статуту видавця – юридичної особи;

  • документів, що підтверджують повноваження представника видавця.

Пропозиції подаються видавцями особисто або надсилаються поштою з 26 липня по 15 серпня (включно) 2017 року.

В Мінкульті звертають увагу на те, що до розгляду не приймаються пропозиції щодо відбору книг, які були видані за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів. Пропозиції, подані з порушенням встановлених строків та вимог, не розглядаються.

Детальну інформацію про порядок подання пропозицій можна дізнатися на офіційному сайті міністерства.

Соціальні мережі