top of page

Мінкульт приймає пропозиції видавців щодо поповнення фондів публічних бібліотек


видавці бібліотеки

До розгляду приймаються пропозиції щодо відбору книг (у тому числі для дітей та юнацтва), виданих протягом 2015 – 2017 років, і які за цільовим призначенням належать до науково-популярних, довідкових, літературно-художніх чи громадсько-політичних, повідомляє прес-служба Міністерства культури.

Пропозиції приймаються від суб’єктів видавничої справи, внесених до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

Видавці до Міністерства культури України подають:

  • лист-подання на ім’я Міністра культури України, підписаний повноважним представником;

  • перелік україномовних книг, що пропонуються для поповнення фондів публічних бібліотек, за формою згідно з додатком;

  • розрахунок ціни пропозиції (ціна повинна включати вартість україномовних книг та вартість витрат на доставку україномовних книг до обласних центрів (у тому числі до Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій) та міста Києва), засвідчений підписом повноважного представника та печаткою видавця;

  • по одному примірнику кожної україномовної книги, яка пропонується для відбору.

Крім цього, надаються завірені в установленому порядку копії:

  • документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори, запропоновані для відбору;

  • свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;

  • статуту видавця – юридичної особи;

  • документів, що підтверджують повноваження представника видавця.

Пропозиції подаються видавцями особисто або надсилаються поштою з 26 липня по 15 серпня (включно) 2017 року.

В Мінкульті звертають увагу на те, що до розгляду не приймаються пропозиції щодо відбору книг, які були видані за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів. Пропозиції, подані з порушенням встановлених строків та вимог, не розглядаються.

Детальну інформацію про порядок подання пропозицій можна дізнатися на офіційному сайті міністерства.

Соціальні мережі
bottom of page