top of page

«Українська революція 1917-1921 років»: конкурс серед письменників України


Міністерство культури України оголосило літературний конкурс серед письменників України «Українська революція 1917-1921 років».

Відповідно до плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №777-р, Мінкультури наказом «Про затвердження Положення про літературний конкурс серед письменників України «Українська революція 1917-1921 років» від 20.07.2017 №679, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 27.11.2017 року №1435/31303, затвердило Положення про літературний конкурс серед письменників України «Українська революція 1917-1921 років».

Дане Положення визначає порядок проведення літературного конкурсу серед письменників України «Українська революція 1917-1921 років» (далі – Конкурс) з визначення кращих літературно-художніх творів, у яких утверджуються ідеали гуманізму, патріотизму та національно-культурного відродження України, зображується боротьба українського народу за незалежність.

Конкурс проводиться на конкурсних засадах у номінаціях:

поезія;

проза;

драматургія;

переклад українських творів іншими мовами або збірки перекладів творів зарубіжних авторів українською мовою;

літературознавство;

публіцистика.

У кожній номінації визначаються три лауреати.

Вимоги до творів та перелік документів, що подаються на Конкурс

1. На Конкурс висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів (не більше чотирьох), опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за місяць до їх висування на Конкурс.

2. Пропозиції щодо претендентів на Конкурс подаються до Мінкультури (за згодою) творчими спілками, асоціаціями, науковими, національно-культурними, національно-просвітницькими товариствами, літературними об’єднаннями, редакціями періодичних видань, вченими радами вищих навчальних закладів та наукових установ, а також окремими літераторами та перекладознавцями.

Висування творів на Конкурс проводиться з 15 грудня 2017 року до 01 лютого 2018 року.

3. Для участі у Конкурсі до Мінкультури подається клопотання про висування твору із зазначенням відповідної номінації, до якого додаються:

  • стисла характеристика твору;

  • інформаційна довідка про автора (авторів) твору (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку);

  • примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення;

  • ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений оригінальний твір та рецензії (за наявності).

4. Відповідальними за достовірність наданої інформації є керівники творчих спілок, асоціацій, наукових, національно-культурних, національно-просвітницьких товариств, літературних об’єднань, редакцій періодичних видань, вчених рад вищих навчальних закладів та наукових установ, що подали клопотання щодо претендента (претендентів) на Конкурс, та претенденти.

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пунктах 2, 3 цього розділу, клопотання не розглядається.

Організація роботи та порядок проведення Конкурсу

Мінкультури на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює оголошення про проведення Конкурсу, умови та порядок його проведення.

З метою проведення конкурсного відбору творів та визначення переможців утворюється журі Конкурсу (далі - Журі).

Журі здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендентів. Журі утворюється у складі не менше 7, але не більше 11 осіб. До складу Журі входять представники Мінкультури, Національної спілки письменників України (за згодою), голова Українського інституту національної пам’яті, а також письменники, науковці (за згодою).

Журі відповідно до покладених на нього завдань: розглядає подані на Конкурс оригінальні твори та проводить їх обговорення; приймає рішення щодо визначення лауреатів Конкурсу.

Усі матеріали, подані для участі у Конкурсі, розглядаються Журі з дотриманням вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Рішення Журі щодо визначення лауреатів приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Журі в кожній номінації. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Лауреатам Конкурсу присуджуються перше, друге та третє місця в кожній номінації. Лауреати Конкурсу нагороджуються дипломом у кожній номінації за перше, друге та третє місця. Вручення дипломів лауреатів Конкурсу відбувається в урочистій обстановці.

Мінкультури забезпечує повернення документів та матеріалів претендентам, які не стали лауреатами (на письмову вимогу претендента, але не пізніше місяця з дня оголошення результатів Конкурсу).

Інформація щодо результатів проведення Конкурсу та його лауреатів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Контактні дані: 044-279-37-40, dmp@mincult.gov.ua, Коврей Віктор Юлійович.

Джерело: "Litcentr"

Соціальні мережі
bottom of page