top of page

Триває висунення номінантів на Премію імені Олеся Гончара


премія Олеся Гончара

Премія імені Олеся Гончара присуджується за кращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України щороку 3 квітня до дня народження Олеся Гончара.

Висунення творів проводиться до 1 лютого 2019 року. Нагорода присуджується на конкурсних засадах громадянам України. Cума премії – 20 тис. грн.

На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за півроку до їх висунення на здобуття премії. Не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами. Одна особа не може стати лауреатом двічі.

Пропозиції щодо претендентів подаються до Міністерства культури творчими спілками, асоціаціями, літературними об’єднаннями, національно-просвітницькими товариствами, редакціями періодичних видань, а також окремими літераторами.

На здобуття Премії до Мінкультури подається клопотання щодо присудження Премії у довільній формі, до якого додаються:

1) коротка характеристика твору, довідка про автора (авторів) твору – біографічні відомості: прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

2) творча характеристика претендента;

3) письмова згода претендента (претендентів) на висунення його твору на здобуття премії;

4) копії документа, що посвідчує особу претендента, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), а у разі коли претендентом є колектив авторів – копії документів, що посвідчують особи претендентів, та документів про присвоєння реєстраційних номерів облікових карток платників податків або паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

5) письмова згода претендента (претендентів) на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

6) примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення;

7) ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений літературний твір та рецензії (за наявності);

8) до зазначеного переліку можуть бути додані інші документи, що підтверджують професійні якості претендента.

Для довідок: 044-279-37-40, dmp@mincult.gov.ua Контактна особа: Гайдар Тетяна Михайлівна.

Джерело: "Літакцент"

Соціальні мережі
bottom of page