top of page

Оголошені переможці бібліотечного Біографічного рейтингу


Стали відомі підсумки ІІ Всеукраїнського бібліотечного Біографічного рейтингу–2018. Церемонія нагородження лауреатів відбулася в головному корпусі Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Номінація «Життєпис»

1 місце

Олексій ЯСЬ. «Багатоликий Микола Костомаров: До 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова» (Київ : Либідь, 2018).

2 місце

Віра АГЕЄВА. «Візерунок на камені. Микола Бажан: життєпис (не)радянського поета»(Львів: Видавництво Старого Лева, 2018).

3 місце

Володимир ПАНЧЕНКО. «Повість про Миколу Зерова» (Київ : Дух і Літера, 2018).

Номінація «Колективний портрет»

1 місце

Ігор ЛИМАН, Вікторія КОНСТАНТІНОВА. «Український Південь очима консулів Британської імперії 19 – початку 20 ст. Том 1: Британські консули в портовому місті Бердянську». (Київ, 2018).

2 місце

Валерій ТОМАЗОВ, Марія ДМИТРІЄНКО. «Патони: родинна хроніка» (Київ: Академперіодика, 2018).

Наталія КОСА. «Долі репресованих земляків. Чернігівський район» (Чернігів : Десна Поліграф, 2018).

3 місце

О. Михайло ЗАБАНДЖАЛА «Лицарі духа: Військове капеланство УГКЦ XIX – XX століть у біографіях»(Львів : Свічадо, 2018).

Номінація «Довідкові біографічні видання»

1 місце

Лариса ГАРБАР. «Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника» (Київ, 2017).

2 місце

Уляна СКИЦЬКА. «#НАШІ на карті світу. Історії про людей, якими захоплюється світ» (Львів : Видавництво Старого Лева, 2018).

3 місце

Богдан СУШИНСЬКИЙ. «Енциклопедія Львівської Ставропігії. XV – початок XXI ст.» (Одеса : Астропринт, 2018).

Василь БАЛУХ, Віктор КОЦУР. «Руська Унійна (Греко-Католицька) церква кінця XVI – початку XIX ст. у постатях : словник» (Чернівці, 2018).

Номінація «Джерела біографії (автобіографія, мемуари, листування)»

1 місце

Ростислав РАДИШЕВСЬКИЙ. «Шевченкіана діаспори : у 6-ти томах» (Київ : Талком, 2018).

Марія РИПАН, Олег ТУРІЙ. «Найдорожча Мамусю!» Листування о. Любомира Гузара з матір’ю (1975-1992)». (Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2018).

2 місце

«Діти війни = Kinder des Krieges : спогади очевидців з України та Німеччини» (Київ : Фенікс, 2018).

3 місце

Світлана ІВАНИЦЬКА. «Єфремов Сергій. Personalia: Публіцистика 1899 – 1917 років («Значущі Інші»: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): у 2-х томах» (Херсон : Гельветика, 2018).

Номінація «Персональний покажчик»

1 місце

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. «Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження» / упоряд.: О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська та ін., наук. консультант О. В. Сухомлинська, наук. ред. Л. Д. Березівська, бібліогр. ред. Є. Ф. Демида. (Вінниця : Твори, 2018).

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. «Я з Вами по всі дні і до кінця віку» : Блаженніший Патріарх Йосиф Сліпий (1892—1984)» / уклад. М. Пайонк , кер. проекту та наук. ред. В. Вітенко , ред. Г. Жовтко. (Тернопіль : Підручники і посібники, 2017).

2 місце

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека імені М. Грушевського. «Сонячне сяйво Тетяни Яблонської : (до 100-річчя з дня народження)» / підгот. Т. К. Храмцова , консультант-бібліогр. Н. Б. Слюсаренко , техн. ред. О. М. Ласкевич , відп. за вип. Т. М. Полянко. (Одеса, 2018).

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка «Український письменник Михайль Семенко (1892–1937)» / уклад.: С. О. Бикова, О. М. Дмитрієва . (Харків : ХДНБ ім. Короленка, 2018).

3 місце

Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. «Бруно Шульц (1892-1942)» / уклад. Н.М. Рішаві , редактор С.Ю. Фартушок , рецензенти: В.В. Меньок, Ґ. Юзефчук відп. за вип. М.М. Дмитрів. (Дрогобич : РВ ДДПУ імені Івана Франка, 2018).

Наукова бібліотека Національного педагогічного університетут імені М. П. Драгоманова. «Драгоманов-філософ» / відповід. за вип. Л. В. Савенкова , упоряд. Н. І. Тарасова, наук. ред. Ю. І. Левченко. (Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018).

Номінація «Збірник біобібліографічних матеріалів»

1 місце

Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Ф. Потушняка. «Олекса Мишанич у колі сучасників: до 85-річчя від дня народж. науковця» / уклад. : М. Б. Бадида, О. Д. Гаврош, І. В. Когутич, Я. О. Мишанич , відп. за вип. О. А. Канюка. Ужгород : РІК-У, 2018.

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. «Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873–1940) : історично-філософська секція: дійсні члени» / уклад. Л. Оленич , автор вступ. ст. М. Андрейчин , кер. проекту й наук. ред. В. Вітенко , ред. О. Раскіна. (Тернопіль : Підручники і посібники, 2017).

2 місце

Наукова бібліотека Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. «Михайло Кос: військовий лікар, науковець, громадський діяч (до 155-річчя від дня народження)» / уклад. : М. Надрага, Л. Метельська, В. Семенів, О. Турчак , наук. ред. А. Зіменковський , наук. рец. І. Соляр. (Львів, 2018).

3 місце

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. «Історія кафедри української літератури Одеського національного університету: персоналії і факти : у 2-х томах» / авт. вступ. ст. та ідеї В. П. Саєнко , упоряд. та бібліогр. ред. : В. П. Пружина, Т. С. Кара , гол. ред. І. М. Коваль , наук. ред. Є. М. Черноіваненко , відп. ред. М. О. Подрезова. (Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018).

Номінація «Дослідження з теорії та методики біографістики»

1 місце

Світлана ІВАНИЦЬКА. «Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті суспільних трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець ХІХ ст. – 1920 рік)» (Херсон : Гельветика, 2018).

2 місце

Наталія ЧЕРНИШ. «Нариси з історії української енциклопедичної справи». (Львів : Піраміда, 2018).

Усього цього року у 7 номінаціях були представлені 238 книжок із 33 міст України. Поряд із виданнями відомих видавництв («Дух і Літера», «Видавництво Старого Лева», «Апріорі», «Ярославів Вал», «Видавництво О. Савчука», «Видавництво УКУ», «Vivat», «Академперіодика», «Либідь» та ін.), були представлені книжки понад 60-ти бібліотек із усіх областей України та наукоємні видання краєзнавців-біографістів.

Експертну раду Рейтингу склали 34 фахівці із біографіки, біографістики та інших споріднених історичних дисциплін, які представляють 10 наукових центрів України. Серед них: 20 докторів наук (історичних, філософських, філологічних, із соціальних комунікацій, педагогічних), 14 професорів, члени-кореспонденти кількох вітчизняних і зарубіжних академій наук.

Партнерами Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу» стали: Національна спілка краєзнавців України, Національна спілка письменників України, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Українська бібліотечна асоціація та Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин.

Щорічний Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний Рейтинг» започатковано 2018 року з нагоди 100-літнього ювілею Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та 25-ліття від дня заснування Інституту біографічних досліджень НБУВ задля популяризації доробку в галузі біографістики, біографіки ті біобібліографії вчених, краєзнавців і бібліологів України.

Засновником є Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (автор ідеї та модератор – Наталя Марченко, к.і.н., ст.н.с. Інституту).

Рейтинг укладають з метою виявлення та популяризації наукових біографічних видань, зокрема тих, які з різних причин нині доступні лише обмеженому колу читачів. До участі допускають біографічні видання, видрукувані в Україні українською мовою упродовж календарного року, що передує рейтингу, та відповідають вимогам сучасної наукоємної біографіки.

Джерело: "Читомо"

Соціальні мережі
bottom of page