top of page

В Сумах видана монографія з історії українського китаєзнавства за останні 200 років


китаєзнавство видавництво Еллада

Монографія “Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI століття)”, автором якої є завідувач відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України, доктор філософських наук, президент Української асоціації китаєзнавців Віктор Кіктенко, побачила світ у “Видавничому будинку “Еллада” (м. Суми).

Слід зазначити, що Інститут сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України – єдина в Україні академічна установа, яка займається країнами Азії. Провідний із напрямів досліджень в Інституті – це Китай, вивчення його історії та сучасного розвитку. Науковці працюють над розробленням концепції подальшого розвитку українсько-китайських відносин; проводяться спільні українсько-китайські конференції, протягом вже 20 років видається журнал «Україна – Китай», в якому виходять друком матеріали як українських, так і китайських науковців.

Як розповів автор “Історії українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI століття)”, доктор філософських наук Віктор Кіктенко в одному зі своїх інтерв’ю, захоплення Китаєм почалося зі студентських років, під час навчання на історичному факультеті в Сумському педагогічному інституті ім. А. С. Макаренка. Тоді він написав присвячені Китаю студентські роботи, успішно захистив дипломну роботу. Зараз науковець є автором декількох книг з історії українського китаєзнавства, головним редактором збірника наукових праць "Китаєзнавчі дослідження"; співзасновником та головним редактором журналу "Україна – Китай".

У новій монографії Віктора Кіктенка на основі дослідження широкого кола джерел зроблено спробу реконструкції й аналізу історії розвитку українського китаєзнавства від зародження дотепер як частини загального процесу розвитку китаєзнавства у Східній Європі.

У праці визначено походження, закономірності та напрямки розвитку українського китаєзнавства шляхом створення відповідної біобібліографії та визначення інституційних процесів. Детально проаналізовано основні напрямки розвитку цієї галузі знань, що пов’язані із вивченням внеску українських науковців у дослідження історії, філософії, культури, мови, літератури, соціально-економічного та політичного розвитку Китаю.

Особливу увагу автор приділив встановленню відповідних ліній наступності в українському китаєзнавстві. Для реконструкції історії українського китаєзнавства були використані невідомі та маловідомі архівні матеріали й наукові публікації українських вчених, присвячені Китаю.

Книга буде цікавою китаєзнавцям, історикам, дипломатам, студентам та широкому колу читачів.

Соціальні мережі
bottom of page