top of page

Розпочато прийом заявок на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського


Держкомтелерадіо розпочало прийом заявок на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2021 рік у двох номінаціях: за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів та за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.


На здобуття відзнаки висуваються нові оригінальні твори, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за пів року до початку цього конкурсу.


Заявка на участь подається до Держкомтелерадіо до 1 листопада 2021 року разом із супровідним листом, до якого додаються клопотання про присудження премії з короткою характеристикою твору і його автора у паперовій та електронній формі, три примірники твору в друкованому вигляді, розширена анотація на твір у паперовому та електронному вигляді, копії відгуків у засобах масової інформації, рецензії (за наявності), копії паспорта й реєстраційного номера облікової картки платника податку, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


Пропозиції щодо претендентів на здобуття премії вносять творчі спілки, національно-культурні та національно-просвітницькі товариства, видавництва і видавничі організації, редакції періодичних видань, вчені ради вищих навчальних закладів, наукові установи, асоціації тощо.


Заявку з поміткою «На здобуття щорічної премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського» треба надсилати до Держкомтелерадіо за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2. Контактний телефон: 278-03-11. Е-mail: Larisa@comin.gov.ua.


Джерело: «НСПУ»

Yorumlar


Соціальні мережі
bottom of page