top of page

Український правопис: які зміни передбачає нова редакція


український правопис

Член Української національної комісії з питань правопису Богдан Ажнюк та співголова комісії Максим Стріха розповіли про зміни, які передбачає нова редакція українського правопису. Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки.

Так на думку правописної комісії, іншомовний звук [g] доречно передавати українським г. Винятками залишаються ті слова, які усталилися з написанням через ґ(ґанок, ґатунок, ґвалт, ґрати, ґрунт і под.).

Щодо іншомовних прізвищ та імен людей, ухвалено компромісне рішення: допустити варіантне передавання звука [g] буквою г (Ва́ско да Га́ма, Вергі́лій, Га́бсбург, Гарсі́я, Грегуа́р, Гонга́дзе, Гулліве́р) і буквою ґ (Ва́ско да Ґа́ма, Верґі́лій, Га́бсбурґ, Ґарсі́я, Ґреґуа́р, Ґонґа́дзе, Ґулліве́р).

У словах з латинським коренем -ject- звукосполучення [je] послідовно передаватиметься через українське є: об’єкт, траєкторія, проєкт, проєкція і т. ін.

Також правописна комісія визнала за доцільне підтримати пропозицію передавати буквосполучення th у словах грецького походження буквою т (ортодокс, ортопедія, театр, теорія), а в словах, узвичаєних в українській мові з ф, допустити орфографічну варіантність на зразок: анафема і анатема, дифірамб і дитирамб, ефір і етер, кафедра і катедра, логарифм і логаритм, міф, міфологія і міт, мітологія, Борисфен і Бористен, Ефіопія і Етіопія тощо.

З аналогічних причин проект нової редакції правопису передбачає варіантність у запозиченнях із грецької мови, як-от: аудіє́нція / авдіє́нція, аудито́рія / авдито́рія, лауреа́т / лавреа́т і т. ін.

Згідно з новими правилами, в художніх текстах іменники третьої відміни на -ть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому й давальному відмінках можуть набувати як варіант закінчення -и: гідности, незалежности, радости, смерти, чести, хоробрости; крови, любови, осени, соли, Білоруси, Руси.

«Таким чином правописна комісія повертає до життя низку особливостей «харківського» правопису, поновлення яких має наукове підґрунтя. Беззастережно поділяючи думку про злочинний характер репресивних дій тоталітарного режиму щодо «харківського» правопису і його творців, правописна комісія не може знехтувати тим, що мова народу розвивається разом з його історією і мовна практика українців 1930-х – 2010-х років також є частиною української орфографічної традиції», – пояснили представники комісії.

Крім цього вони зазначили, що пропонований проект правопису доповнено новими положеннями, які стосуються запозичень з англійської та деяких інших мов, особливостей відмінюваності / невідмінюваності слів іншомовного походження, правопису складників основи слова, вживання великої букви, правопису закінчень відмінюваних слів, правопису власних назв, правил уживання розділових знаків.

Водночас із тексту правопису вилучено деякі положення, які з погляду сучасного стану української літературної мови є надлишковими.

Як ми повідомляли, Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення проект нової редакції Українського правопису, яке триватиме до 15 вересня. Після цього правописна комісія проведе аналіз пропозицій та зауважень, які надходять на її адресу, і з урахуванням результатів громадського обговорення доопрацює текст нової редакції правопису і подасть його на затвердження Кабінетові Міністрів.

Джерело: "Читомо"

Соціальні мережі
bottom of page